Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır’ın Düzenleyecekleri Basın Toplantısı - AB BAKANLIĞI

Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır’ın Düzenleyecekleri Basın Toplantısı

Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır 26 Şubat 2016 Cuma günü saat 10:00'da Başbakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir.

Basın toplantısında Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan, 10 Aralık 2015 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından açıklanan 64. Hükümet Eylem Planında yer alan reformların ve vaatlerin hayata geçirilmesi konusunda gelinen aşama hakkında kamuyouna bilgi sunacaktır. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 2016-2019 dönemini kapsayan Avrupa Birliği’ne (AB) Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşacaktır. 62. Hükümet döneminde hazırlanan ve 64. Hükümet Eylem Planında yer alan öncelikler dikkate alınarak güncellenen “AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı”, AB katılım sürecimizde AB mevzuatına uyum sağlanması konusunda yol haritası niteliğinde olup, katılım sürecimizde atılan kararlı adımlardan birini teşkil etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sayfa görüntüleme sayısı:1503
Son güncelleme tarihi: 2016-02-25 14:25:49