Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Yayımladığı Mesaj - AB BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Yayımladığı Mesaj

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 67. Yılını kutluyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Beyanname, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında tüm insanlık için evrensel bir rehber bir vazifesi görmüştür.

Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, bireysel olarak kanun önünde eşit ve serbest şekilde yararlanmaları siyasal ve toplumsal kültürümüzün dayandığı temellerden biri olagelmişir. Bu nedenle başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve geliştiren uluslararası belge ve inisiyatifler ülkemiz tarafından her zaman desteklenmiştir.

İnsan hakları alanında kurumsallaşma siyasi reform sürecimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. AB’ye üyelik yolundaki Türkiye’de insan haklarının kurumsal mekanizmalarla korunması ve geliştirilmesi yönündeki adımların en önemlilerinden biri 2010 Anayasa Değişiklik Paketi ile atılmıştır. Bu paket ile Türkiye’nin hem demokrasi ve insan hakları alanında gelişimine katkı sağlamak hem de AB’ye katılım sürecinin gerekliliklerini karşılayarak üyelik hedefine daha da yaklaşmak hedeflenmiştir.  12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Anayasa Değişiklik Paketi kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirilmiştir. Yine aynı paketle ayrıca, 1990’lı yıllardan bu yana kurulması gündemde olan ancak anayasal dayanağı olmadığı için kurulamayan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun anayasal dayanağı oluşturulmuş ve 2012 yılında bu kurumun kurulmasıyla da başvuruların alınması sağlanmıştır.

AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının sayısının düşürülmesi amacıyla hazırlanan 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulmuştur. 20 Şubat 2013 tarihinden beri başvuruları kabul eden Komisyonun çalışmaları da AİHM nezdinde Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısının azalmasında önemli rol oynamıştır.

İnsan hakları alanındaki bir diğer önemli adım da Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 2012  yılında kurulması olmuştur. Türkiye İnsan Hakları Kurumu ayrıca bir Bakanlar Kurulu Kararı ile “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü” (OPCAT) kapsamında “ulusal önleme mekanizması” olarak da görevlendirilmiştir.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi her zaman öncelikli siyasi hedeflerimiz arasında yer almıştır. Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve geliştiren reformlara hız kesmeden devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın insan hakları gününü kutlarım.  

Sayfa görüntüleme sayısı:1548
Son güncelleme tarihi: 2015-12-09 21:45:22