Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Program Belgesi Onaylanmıştır - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Program Belgesi Onaylanmıştır

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemine ait Program Belgesi Avrupa Komisyonu tarafınca onaylanmıştır.

İki ülke arasındaki ortaklığı teşvik etmeyi ve sınır bölgelerinin gelişmesini sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesini amaçlayan Program 2007-2013 döneminde başarıyla uygulanmıştır. Önümüzdeki süreçte duyurulması planlanan teklif çağrıları kapsamında da çevre ve sürdürülebilir turizm başlıklı tematik öncelikler altında destek sağlanması öngörülmektedir.

Sayfa görüntüleme sayısı:2096
Son güncelleme tarihi: 2015-07-24 10:37:23