Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı - AB BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı

9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa’da barış, refah ve istikrarın yeniden doğuşunun yıldönümü, insanlık tarihinin en önemli barış projelerinden biri olan Avrupa Birliği’nin doğum günüdür. Bundan 65 yıl önce dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın 9 Mayıs 1950 tarihinde yaptığı açıklama, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atarak sadece Avrupa tarihi için değil, insanlık tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur.

Dünya siyasi tarihinde benzeri bulunmayan bir bütünleşme süreci olan Avrupa Birliği, toplumsal yaşamın hemen her alanında geliştirdiği ortak politikalar ile hem Avrupa halklarının hem de uluslararası toplumun umut ve ilham kaynağı olmuştur. 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle, Avrupa bütünleşmesinin geldiği aşamanın ve karşı karşıya olduğu sorunların açık yüreklilikle ele alınarak, geleceğe dönük muhasebesinin yapılması, bu önemli projenin Avrupa halklarına umut kaynağı olmaya devam edebilmesi açısından elzemdir.

Türkiye açısından AB’ye üyelik süreci, siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan kapsamlı bir reform hareketini ifade etmektedir. AK Parti Hükümetleri de bu gerçeğin bilincinde olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine en fazla emek ve katkı vermiş Cumhuriyet hükümetleri olmuştur. Çok kısa bir zaman aralığı içinde insan hakları, demokratikleşme, ifade özgürlüğü ve sivilleşme alanında yepyeni bir sayfa açılmış ve bu sayede, 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin başlaması sağlanmıştır. Son 13 yılda AB’ye uyum amacıyla 339 birincil, 1813 ikincil mevzuat çıkarılmıştır. Tam üyelik müzakerelerinden ve uyum sürecinden münhasıran sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlar Kurulu toplantılarının hemen hepsinde, AB’ye üyelik sürecimiz en önemli gündem maddelerinden biri olagelmiştir.

Türkiye, AB üyeliği yolunda siyasi blokajlardan önyargılara kadar farklı engellerle karşılaşsa da bu reform hareketine kararlılıkla devam etmektedir. Avrupa ailesinin doğal bir parçası olan Türkiye’nin AB üyeliği, tarihin ve coğrafyanın gerekliliğidir.

Bu vesileyle, Avrupa bütünleşmesinde ve Türkiye’nin AB sürecinde emeği geçenleri saygıyla anarken, başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün Avrupalıların 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü kutlarım. 

Sayfa görüntüleme sayısı:2874
Son güncelleme tarihi: 2015-05-08 18:25:48