AB Bakanı Volkan Bozkır'ın Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı Basın Toplantısı - AB BAKANLIĞI

AB Bakanı Volkan Bozkır'ın Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı Basın Toplantısı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, “Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nı 23 Aralık 2014 Salı günü saat 10.00’da Avrupa Birliği Bakanlığı’nda yapacağı basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşacaktır.

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan “Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı”, Bakanlığımızın ve ilgili kurumların yerel düzeyde yürütmekte olduğu AB alanındaki faaliyetlerinin daha sistematik ve sürdürülebilir bir zemine kavuşmasını sağlayacaktır.

Eylem Planı, Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi ve İletişim Stratejisi kapsamında planlanan çalışmaların yerel düzeyde daha etkin yürütülmesi ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan kurumsal kapasitenin oluşturulması için zemin hazırlayacaktır. Bunun yanı sıra, yerel düzeyde yoğun işbirliği gerçekleştirmesi gereken kurumlar arasındaki mevcut koordinasyonun iyileştirilmesi ve yerel düzeyde AB işlerine yönelik kapasitenin geliştirilmesi, bu planın diğer önemli hedeflerini teşkil etmektedir.

Bir yol haritası mahiyetinde olan “Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nın, 2015 Ocak ayından itibaren tüm paydaşlar ile işbirliği içerisinde uygulamaya konması öngörülmektedir.

Sayfa görüntüleme sayısı:4194
Son güncelleme tarihi: 2014-12-22 15:54:46