Avrupa Bölgeler Meclisi 5. Karadeniz Zirvesi 3 Ekim 2014 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirilecektir - AB BAKANLIĞI

Avrupa Bölgeler Meclisi 5. Karadeniz Zirvesi 3 Ekim 2014 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirilecektir

Avrupa Bölgeler Meclisi (Assembly of European Regions-AER) 5. Karadeniz Zirvesi 3 Ekim 2014 tarihinde Bükreş/Romanya’da düzenlenecektir.

Avrupa'da 35 ülkeden 230'dan fazla bölgeyi ve 15 bölgelerarası kuruluşu bir araya getiren AER'in 5. Karadeniz Zirvesinde, Avrupa Komşuluk Aracı (European Neighbourhood Instrument- ENI) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) için belirlenen tematik amaç ve önceliklerin daha iyi anlaşılabilmesine ve 2007-2013 döneminde benzer konularda proje yürüten yararlanıcıların deneyim ve tecrübe paylaşımına yönelik oturum ve eşzamanlı çalıştaylar düzenlenecektir.

Program kapsamında proje önerisi sunmayı haiz ortaklıkların kurulmasının amaçlandığı bir “Ortaklık Forumu” düzenlenecek olup, potansiyel proje yararlanıcılarının ortak bulmalarını teminen tematik amaç ve önceliklere uygun proje fikirleriyle söz konusu etkinliğe katılmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Yeni dönemdeki tematik amaç ve önceliklerin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:

Tematik Amaç A: Karadeniz Havzasında işletmelerin ve girişimciliğin teşvik edilmesi

Öncelik 1: Turizm ve kültür  alanlarında işletmelerin ve girişimciliğin ortaklaşa desteklenmesi

Öncelik 2: Sınır ötesi ticaret fırsatlarının geliştirilmesi, tarım ve bağlantılı sektörlerde modernizasyonun artırılması

Tematik Amaç B: Çevrenin korunması alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve Karadeniz Havzasındaki deniz kirliliğinin ortaklaşa azaltılması  

Öncelik 3: Ortak çevresel izlemenin teşvik edilmesi

Öncelik 4: Deniz ve nehir kirliliğini önlemek üzere farkındalığı artırıcı ortak faaliyetlerin teşvik edilmesi

Zirvede, Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy-ENP) çerçevesinde Karadeniz Stratejisinin önemi ve Moldova, Gürcistan ve Ukrayna ile imzalanan ortaklık anlaşmalarının ENP üzerindeki etkileri de tartışılacaktır.

Son kayıt tarihi 26 Eylül 2014 olan etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve elektronik kayıt sistemine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.aer.eu/en/events/standing-committee-on-institutional-affairs/2014/5th-aer-black-sea-summit.html

 

Sayfa görüntüleme sayısı:4484
Son güncelleme tarihi: 2014-09-17 20:23:44