Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Çalışmalarına Dair Anket - AB BAKANLIĞI

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Çalışmalarına Dair Anket

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Yönetim Makamı tarafından 2007-2013 döneminde Programın uygulanmasına dair bir anket hazırlanarak bütün proje yararlanıcısı ve ortakları ile başvuru yapanlara gönderilmiştir. Söz konusu anket ile 2014-2020 dönemindeki potansiyel yararlanıcı ve başvuruda bulunacakların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni Program yapısının sağlanabilmesi için 2007-2013 dönemindeki yararlanıcı ve ilgili tarafların görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/News/News-Archive/Black-Sea-Basin-Programme-Survey uzantılı internet adresinden de  indirilebilen söz konusu anketin Program alanındaki proje yararlanıcıları (ortaklar dahil) ve proje başvurusunda bulunanlar ile Programla ilgili bütün ilgili taraflarca (potansiyel yararlanıcılar, yerel ve bölgesel makamlar, STK’lar, üniversiteler, vb.) doldurarak 17 Haziran 2014 tarihinden önce blacksea-cbc@mdrap.ro e-posta adresine iletilmesi Programın 2014-2020 döneminde daha iyi uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Sayfa görüntüleme sayısı:5024
Son güncelleme tarihi: 2014-06-04 10:54:01