Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı - AB BAKANLIĞI

Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ MESAJI

 

Bundan 64 yıl önce dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın 9 Mayıs 1950 tarihinde yaptığı açıklama, sadece Avrupa tarihi için değil, insanlık tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuş, savaş ve düşmanlık yerine insan yaşamı ve insan onuruna odaklı bir barış ve refah projesinin temelleri atılmıştır. Avrupa Birliği yıllarca süren savaşların, yıkımların ardından, farklı halkların ve milletlerin ortak bir ülkü etrafında uyum içinde ortak bir gelecek için çalışabileceklerini ortaya koyan insanlık tarihinin en önemli projelerinden biri olmuştur.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım süreci de, Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle Avrupa Birliği süreci, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesidir. Avrupa Birliği sürecinde yapılan her reform, ülkemizin demokratikleşmesine ve kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

Hükümetimiz Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine en fazla emek ve katkı vermiş Cumhuriyet hükümetidir. Tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasından müstakil bir Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmasına kadar, Hükümetimizin 12 yıldan bu yana attığı kararlı adımlar sonucunda bugün hiç olmadığı kadar AB üyeliğine yakın bir noktaya ulaşılmıştır. Türkiye’nin artık ilerlemeden, kalkınmadan, demokrasiden, hukuk ve özgürlüklerden taviz vermesi, bu yoldan geriye dönmesi mümkün değildir.

Türkiye tam üyelik yolunda siyasi blokajlardan önyargılara kadar farklı engellerle karşılaşsa da bu yolda kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Başbakanımız, 2014 yılını Avrupa Birliği yılı olarak ilan etmiştir. Hükümetimiz bu seçim atmosferinde dahi demokrasiyi konsolide etmek ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atmaya devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki, Avrupa Birliği Türkiye için stratejik bir hedeftir. Bu hedefe ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda kararlılıkla yürüdüğünü bir kez daha ifade ederek tüm vatandaşlarımızın ve Avrupa halklarının 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutlarım.

Sayfa görüntüleme sayısı:5637
Son güncelleme tarihi: 2014-05-08 13:07:09