İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi Eskişehir Eğitim Semineri - AB BAKANLIĞI

İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi Eskişehir Eğitim Semineri

İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi

Eskişehir Eğitim Semineri

Basın Duyurusu

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının daha da güçlendirilmesi amacıyla, insan hakları alanında kurumsallaşmaya yönelik pek çok önemli reform hayata geçirilmiştir.

Bugün Türkiye’de insan hakları alanında ulaşılan nokta, geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde ileri bir aşamadır. Hükümetimizin bu alandaki reform kararlılığı, hız kesmeden devam etmektedir.

Nitekim Bakanlar Kurulumuzca onaylanarak 1 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı da Hükümetimizin bu alandaki kararlılığını teyit eden adımlardan birisidir.

Bu kapsamda Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ile Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuruların alınmaya başlanmasının akabinde, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından bu alanlardaki ihtiyaca yönelik “İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi” hazırlanmıştır.

Avrupa’yı Birleştirme Programı-Diplomatik Değerler ve Etki Fonu kapsamında İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen söz konusu proje, Avrupa Birliği Bakanlığının koordinasyonunda Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Projenin amacı, insan hakları alanında son dönemde yürürlüğe giren başvuru mekanizmalarının etkin kullanımının sağlanmasıdır. Proje kapsamında ilgili kamu kurumları, il-ilçe insan hakları kurul üyeleri, hukuk fakülteleri, barolar, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik farklı pilot illerde eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu bağlamda, İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi’nin üçüncü eğitim semineri 6 Mayıs 2014 tarihinde saat 10.00’da Eskişehir ilinde Eskişehir Saffron Otel’de gerçekleştirilecektir.

 

Basına saygı ile duyurulur.

Sayfa görüntüleme sayısı:4595
Son güncelleme tarihi: 2014-05-05 17:28:53