İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi Antalya Eğitim Semineri - AB BAKANLIĞI

İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi Antalya Eğitim Semineri

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 BASIN DUYURUSU

 İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi

Antalya Eğitim Semineri

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının daha da güçlendirilmesi amacıyla, insan hakları alanında kurumsallaşmaya yönelik pek çok önemli reform hayata geçirilmiştir.

Bugün Türkiye’de insan hakları alanında ulaşılan nokta, geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde ileri bir aşamadır. Hükümetimizin bu alandaki reform kararlılığı, hız kesmeden devam etmektedir.

Nitekim Bakanlar Kurulumuzca onaylanarak 1 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı da Hükümetimizin bu alandaki kararlılığını teyit eden adımlardan birisidir.

Bu kapsamda Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ile Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuruların alınmaya başlanmasının akabinde, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından bu alanlardaki ihtiyaca yönelik “İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi” hazırlanmıştır. Projenin amacı insan hakları alanında son dönemde yürürlüğe giren başvuru mekanizmalarının etkin kullanımının sağlanmasıdır.

Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile işbirliği içerisinde yürütülen ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından Avrupa’yı Birleştirme Programı-Diplomatik Değerler ve Etki Fonu kapsamında desteklenen projenin uygulanmasına 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

Proje kapsamında ilgili kamu kurumları, il-ilçe insan hakları kurul üyeleri, hukuk fakülteleri, barolar, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik farklı pilot illerde eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi’nin düzenlenecek ikinci eğitim semineri Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ve Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu’nun katılımlarıyla 7 Mart 2014 tarihinde saat 10:00’da Antalya Özkaymak Falez Otel’de gerçekleştirilecektir.

Sayfa görüntüleme sayısı:5331
Son güncelleme tarihi: 2014-03-06 15:21:11