Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarının Dikkatine - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarının Dikkatine

Yönetim Makamının ihalelerin internette duyurulması ile ilgili yaptığı açıklama gereğince;

İhalenin çeşidine göre aşağıda açıklanan belgeler yayımlanmalıdır:

Yerel Açık İhalelerde -Yerel ihale davetlerinin özetleri ve sözleşme ilanları uygun olan medya kanalları aracılığıyla, özellikle Program’ın internet sayfasında ve hibe yararlanıcılarının (sözleşme makamı olmaları sıfatıyla) internet sayfalarında yayımlanmalıdır. Ayrıca, yerel ihale davetlerinin özeti uygulamanın yürütüldüğü ülkenin ulusal basınında yayımlanmalıdır.

Uluslararası Açık İhalelerde- Sözleşme öncesi ilanlar ve sözleşme ilanları uygun olan medya kanalları aracılığıyla, özellikle Program’ın internet sayfasında, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde[1] ve hibe yararlanıcılarının (sözleşme makamı olmaları sıfatıyla) internet sayfalarında yayımlanmalıdır.

Bunun yanı sıra, yararlanıcılar sınırlı hizmet alımı ihalesi, yerel açık mal alımı ihalesi, uluslararası açık mal alımı ihalesi ve yerel açık inşaat ihalesine ilişkin belgeleri Programın internet sitesinde yayımlanması amacıyla Yönetim Makamına iletmelidir.

Yararlanıcılar program sayfasında yayınlanan ihale belgelerinin içeriği ve  niteliğinden sorumludur.

Yararlanıcılar ihale duyurularının yayımlanması konusunda Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG)’ta belirtilen diğer bütün hususlara uymalıdır. (belgelerin örnek taslakları, son yayımlama tarihleri gibi)

 

Detaylı bilgi içeren İngilizce açıklamaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

[1] EuropAid internet sayfasında duyuru yapılması zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.


 

Sayfa görüntüleme sayısı:5293
Son güncelleme tarihi: 2014-01-15 16:52:16