Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Komisyonu Üyesi Stefan Füle’nin Değerlendirmelerine İlişkin Açıklaması - AB BAKANLIĞI

Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Komisyonu Üyesi Stefan Füle’nin Değerlendirmelerine İlişkin Açıklaması

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ SAYIN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN AVRUPA KOMİSYONU ÜYESİ STEFAN FÜLE’NİN DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Türkiye Avrupa Birliği müktesebatından kaynaklanan yükümlülüklerine ve hukukun üstünlüğü ilkesine samimiyetle bağlıdır.Avrupalı dostlarımızı Türkiye’nin içişleriyle ilgili siyasi boyutları da olan gelişmeler konusunda yorum yaparken peşin hükümlerden kaçınmaya ve daha temkinli olmaya davet ediyorum. Türkiye’nin bu zorlu süreci demokrasinin ve hukukun temel ilkelerinin rehberliğinde aşacağından kimse endişe etmesin. Bu çerçevede, Komisyon'un 2013 Türkiye İlerleme Raporu'nda da dile getirdiği gibi 23. ve 24.Fasılların ivedilikle müzakerelere açılmasının önemini hatırlatmakta fayda görüyorum.

Sayfa görüntüleme sayısı:5881
Son güncelleme tarihi: 2013-12-28 15:05:48