ÖSYM Başkanlığınca KPSS-2013/2 Kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen adaydan istenecek belgeler - AB BAKANLIĞI

ÖSYM Başkanlığınca KPSS-2013/2 Kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen adaydan istenecek belgeler

Bakanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 1 adet Mühendis (Bilgisayar Mühendisi) kadrosuna, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, ÖSYM Başkanlığınca yapılan yerleştirme sonucunda atanmaya hak kazanan adayın aşağıdaki listede yer alan belgeleri en geç 13/12/2013 Cuma Günü mesai saati bitimine (18:00) kadar Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı/Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

İrtibat Telefonu : (312) 218 13 41 - 218 15 35 - 218 13 39

İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1-  Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına sağlık açısından bir engel bulunmadığına dair yazılı beyan,(Form İçin Tıklayınız)

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

beyan, (Form İçin Tıklayınız)

4- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız),

5- İkametgâh ilmühaberi,

6- Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair belge,

7- 10 adet (4x6) ebadında fotoğraf,

8- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet), (Form İçin Tıklayınız)

10-Ortaöğreniminde Hazırlık Sınıfı okunmuşsa, buna dair belge ve varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi,

11- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

12-Lisans Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi.

Sayfa görüntüleme sayısı:5641
Son güncelleme tarihi: 2013-12-04 17:14:45