Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Nihai Sonuçları ve Atanmaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler - AB BAKANLIĞI

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Nihai Sonuçları ve Atanmaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler

Bakanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadrosu için yapılan yarışma sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan asil adaylar ile yedek adayın başarı sıralamasına göre hazırlanmış nihai listesine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

(Liste için tıklayınız)

Atanmaya hak kazanan asil adayların, aşağıda istenilen belgeleri en geç 20/12/2013 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı/Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

Not: Yedek adayın hakkı ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

  İrtibat Telefonu : (312) 218 13 41 - 218 15 35 - 218 13 39

ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

A- HALEN BİR KAMU KURUMUNDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

Beyan, (Beyan Örneği İçin Tıklayınız)

2- Adli sicil belgesi,

3- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız)

4- 10 adet (4 x 6) ebadında fotoğraf,

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına sağlık açısından bir engel bulunmadığına dair yazılı beyan, (Beyan Örneği İçin Tıklayınız)

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet), (Form İçin Tıklayınız)

8- Görev yaptığı kamu kurumunun adı, birimi ile unvanını da belirten dilekçe.

9- Ortaöğreniminde Hazırlık Sınıfı okunmuşsa, buna dair belge ve varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi,

10- Avukatlık Staj Belgesinin aslı ve fotokopisi

B- İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1-  Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına sağlık açısından bir engel bulunmadığına dair yazılı beyan, (Beyan Örneği İçin Tıklayınız)

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

beyan, (Beyan Örneği İçin Tıklayınız)

4- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız)

5- İkametgâh ilmühaberi,

6- Askerlik durum belgesi,

7- Adli sicil belgesi

8- 10 adet (4x6) ebadında fotoğraf,

9- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet), (Form İçin Tıklayınız)

11- Ortaöğreniminde Hazırlık Sınıfı okunmuşsa, buna dair belge ve varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi,

12- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Başvurudan sonra yeni belge alanlar için),

13- Daha önce Kamuda görev yapmış olanlar için görev yaptıkları kurumdan alacakları Hizmet Cetveli,

14- Avukatlık Staj Belgesinin aslı ve fotokopisi

Sayfa görüntüleme sayısı:7330
Son güncelleme tarihi: 2013-12-13 09:43:06