BDDK Tarafından Basel-III Standartlarına Uyum Kapsamında Yürürlüğe Konan Yönetmelikler - AB BAKANLIĞI

BDDK Tarafından Basel-III Standartlarına Uyum Kapsamında Yürürlüğe Konan Yönetmelikler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 5 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” yayımlayarak, Türk bankacılık sektörünün Basel-III Uzlaşısının asgari sermaye yeterliliği oranları ve bu oranların hesaplanmasına ilişkin hükümlerine uyum sağlamasını öngörmüştür. Söz konusu Yönetmelikler 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayacaktır.

Türkiye’nin hem uluslararası bir standart hem de AB müktesebatının bir parçası olan Basel-III Uzlaşılarına uyum amacıyla mevzuatına eklediği bu iki yönetmelik, halihazırda ileri düzeyde olan “Mali Hizmetler Faslı” müktesebatına uyum seviyemizi Müktesebatta yapılan değişiklikler ve güncellemelere uygun olarak muhafaza etmek yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız tarafından Yönetmeliklere ve Basel-III uyum sürecine dair hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BDDK tarafından Basel-III standartlarına uyum çerçevesinde yayımlanan yönetmelikler (Bilgi Notu)

Ayrıca, ilgili Yönetmeliklere ve  BDDK tarafından yapılan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

BDDK tarafından yapılan basın duyurusu

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik

   

Sayfa görüntüleme sayısı:7369
Son güncelleme tarihi: 2013-09-17 15:36:10