Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programları - AB BAKANLIĞI

Sivil Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programları

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III” hibe programının Teklif Çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. Bu hibe programı kapsamında “Siyasi Kriterler” ve “Medya” alanlarında sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere toplam 9 milyon Avro destek sağlanacaktır.

“Siyasi Kriterler” bileşeni altında, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarını daha yakından tanıması ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımında bulunması hedeflenmektedir.

Medya kuruluşları ile medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği “Medya” bileşeni ise, medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulmasına imkan tanıyacaktır.

Son başvuru tarihi, Siyasi Kriterler Hibe Programı için 5 Temmuz 2013, Medya Hibe Programı için 12 Temmuz 2013 olan Sivil Toplum Diyaloğu-III kapsamındaki hibe programlarından faydalanılabilmesi için, projelerde AB ve Türkiye’deki kuruluşlar arasında ortaklık kurulması şartı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, hibe programına başvuru yapacak olan Türkiye’deki başvuru sahiplerinin AB üyesi ülkelerindeki kuruluşlarla, AB üyesi ülkelerdeki başvuru sahiplerinin ise Türkiye’deki kuruluşlarla uygun ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. Ortak bulma sürecinin kolaylaştırılması adına, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından online “Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı” geliştirilmiştir. Bu araç ile sivil toplum ve medya kuruluşlarının proje teklifleri için uygun ortak bulmaları veya Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı veri tabanına girilen proje teklifi fikirlerini değerlendirerek, projelere dahil olmaları mümkün olacaktır.

Program ve programın bilgilendirme günleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru dokümanları ve Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı www.csdproject.net internet sitesinde yer almaktadır.

 

Sayfa görüntüleme sayısı:11543
Son güncelleme tarihi: 2013-05-24 17:01:31