Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Kapsamındaki Projeler - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Kapsamındaki Projeler

Bulgaristan -Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Programın ikinci teklif verme çağrısı altında uygulanacak olan projelerin listesini yayımlamıştır. 7 Şubat 2013 tarihi itibariyle yaklaşık 4,8 milyon avrosu AB katkısı olmak üzere toplam 5,7 milyon avro bütçeli 23 adet Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği projesi finanse edilmektedir. Bu projelerden altısı yatırım içerirken, on yedisi yatırım içermemektedir.

Program sınır ötesi işbirliği alanında (Bulgaristan’da Haskovo, Yambol ve Burgas bölgeleri; Türkiye’de Kırklareli ve Edirne illeri) sosyal ve ekonomik kalkınma ile hayat kalitesinin arttırılması için ortak girişim ve çalışmalara fırsat yaratmayı amaçlamaktadır. İkinci çağrı kapsamında finanse edilen projelerin ana yararlanıcılarının %39’u kamu kurumu (yerel, bölgesel, ulusal idareler ve bunların alt birimleri) %51’i sivil toplum kuruluşu (ticaret odaları, dernekler) iken %10’u eğitim kurumudur.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamındaki projelere ulaşmak İçin lütfen BURAYA TIKLAYINIZ.

 

Sayfa görüntüleme sayısı:7282
Son güncelleme tarihi: 2013-02-15 16:01:58