Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Çağrısı Açılmıştır - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Çağrısı Açılmıştır

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü (Yönetim Makamı) ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı (Ulusal Otorite), Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje tekliflerinin verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Mevcut teklif verme çağrısı kapsamındaki yaklaşık tutar olarak 4.697.172 avro, her iki ülkeden gelen proje teklifleri için kullanılabilir durumdadır. Proje teklifleri  bu öncelik alanlarından birini hedeflemelidir: “Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme” ve “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi”

Nihai amaç, yerel ve bölgesel otoritelerin, sivil toplum kuruluşları ve iş derneklerinin, kültür ve eğitim kurumları vb. kuruluşların, Bulgaristan’da İktisadi Bölge Birimleri Sınıflandırması (IBB-NUTS) III. Düzey’e uygun olan idari-bölgesel birimler olarak Burgas, Yambol, Haskovo ile Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri olmak üzere Program alanında ortak projeler geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda kapasitelerinin artırılması yönünde olacaktır.

Başvuru Rehberi ile Başvuru Paketi’ne aşağıdaki internet sayfalarından ulaşmak mümkündür: www.ipacbcbgtr.euwww.mrrb.government.bghttp://www.ab.gov.tr ve www.eufunds.bg

Proje tekliflerinin Başvuru Rehberi’nde belirtilen adrese teslim edilmesi için son tarih 12 Nisan 2013, saat 17:30 (yerel saat) olarak belirlenmiştir. Bu teklif duyurusuyla ilgili bilgilendirme toplantıları Bulgaristan’da ve Türkiye’de düzenlenecektir. Bu toplantıların yeri ve zamanı www.ipacbc-bgtr.euwww.mrrb.government.bg ve http://www.ab.gov.tr internet sayfalarından duyurulacaktır.

Başvuruya ilişkin belgeler buradan indirilebilir.

Sayfa görüntüleme sayısı:11942
Son güncelleme tarihi: 2013-02-11 14:53:58