Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı Birinci Teklif Çağrısı Kapsamında Yürütülmekte Olan Projelerin Hibe Sözleşmelerine İlişkin Açıklama - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı Birinci Teklif Çağrısı Kapsamında Yürütülmekte Olan Projelerin Hibe Sözleşmelerine İlişkin Açıklama

Yönetim Makamı tarafından Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan projelerin hibe sözleşmelerinin 5. Maddesine ilişkin bir açıklama yapılmıştır.

Buna göre, proje uygulama döneminin son dönemine ilişkin elektrik, su ve telefon ödemeleri gibi genel ofis giderleri ve proje personeline ödenecek ücret proje uygulama döneminin son gününden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ödenebilecektir.

Söz konusu açıklamaya ulaşmak lütfen tıklayınız.

Sayfa görüntüleme sayısı:8219
Son güncelleme tarihi: 2012-08-15 10:47:32