Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı Proje Yararlanıcıları İçin Duyuru - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı Proje Yararlanıcıları İçin Duyuru

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı altında yürütülen projeler kapsamında yapılan harcamaların sigorta, vergiler ve faturası sonradan gelen ofis giderleri istisna olmak üzere proje süresi içinde yapılmaları gerekmekte olup,  hizmet/mal/inşaat işleri sağlayıcı firmanın hesabına proje bütçesinden yapılacak olan transferler de yine proje dönemi içerisinde olmalıdır.

Ayrıca, son dönem ödeme talebi projenin son dönemine ait tüm harcamaları kapsamalıdır. Bu nedenle proje yararlanıcısı projeye ait tüm harcamalar yapıldıktan sonra İlk Seviye Kontrol talebinde bulunmalıdır.

Sayfa görüntüleme sayısı:9208
Son güncelleme tarihi: 2012-06-28 15:32:51