Malvarlığının Geri Alımında Ulusal ve Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Konulu TAIEX Semineri 21-23 Mayıs 2012 Ankara - AB BAKANLIĞI

Malvarlığının Geri Alımında Ulusal ve Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Konulu TAIEX Semineri 21-23 Mayıs 2012 Ankara

21-23 Mayıs 2012 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Biriminin (TAIEX) işbirliğiyle Ankara Plaza Hotel’de Malvarlığının Geri Alımında Ulusal ve Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi konulu bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Üç gün süren seminerde, 4 No’lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında, suç geliri ve suçla ilişkili diğer malvarlıklarının tespiti ve takibini kolaylaştırmak amacıyla kurulması öngörülen Malvarlığı Geri Alım Birimi (Asset Recovery Office-ARO) ile müsadereye ilişkin AB müktesebatı ve Üye Ülke uygulamaları konusunda katılımcılara bilgi verilmiştir.

Seminerin açılışını yapan AB Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanı Sayın Aylin SAKIZLIOĞLU konuşmasında, ulusal bir ARO’nun kurulması ya da mevcut bir kurumun bu amaçla görevlendirilmesi hususunda gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, müzakere sürecinin kazanımlarından birinin de Ülkemiz için faydalı olacak kurumların tesis edilmesi olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca Sayın SAKIZLIOĞLU, suçla mücadele eden kurumlarımız arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ile suçla mücadelede uluslararası mekanizmalardan istifade edilmesinin önemini vurgulayarak, ARO’ların yargı makamlarının, kolluk birimlerinin, vergi idaresinin, sosyal güvenlik kurumunun, gümrük idaresinin ve diğer ilgili tüm birim uzmanlarının birlikte çalışmasını gerektiren karma bir yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizmiştir.

Söz konusu seminere Europol, Interpol, CARIN Ağı, Polonya ARO Birimi, Almanya ARO Birimi, Birleşik Krallık, Adalet Bakanlığı (Kanunlar Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileri ile özel yetkili Cumhuriyet Savcılıkları ve Hâkimler), İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı), Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Bakanlığımız temsilcileri katılmıştır.

Sayfa görüntüleme sayısı:9221
Son güncelleme tarihi: 2012-05-21 17:59:20