IPA Çok Yararlanıcılı Program Koordinasyon Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi - AB BAKANLIĞI

IPA Çok Yararlanıcılı Program Koordinasyon Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerin Birliğe üyelik sürecindeki reformlarını desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonunca merkezi olarak yürütülen Çok Yararlanıcılı Programın Koordinasyon Toplantısı 26-27 Nisan 2012 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Avrupa Komisyonu, AB Delegasyonları, Ulusal IPA Koordinatör Ofisleri ve Bölgesel İşbirliği Konseyi temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda öncelikle IPA Çok Yararlanıcılı Program 2012 ve 2013 programlama süreçlerine ilişkin güncel bilgi verilmiş ve “Adalet ve İçişleri” sektöründe bölgesel işbirliği kapsamında kaydedilen ilerleme değerlendirilmiştir. Ayıca, IPA II Tüzüğü ve taslak Uygulama Kurallarının temel noktaları tanıtılmıştır. Son olarak, 2013 sonrası bölgesel işbirliği ile IPA programlamasının öncelikleri üç paralel oturum halinde ele alınmıştır.

Sayfa görüntüleme sayısı:7848
Son güncelleme tarihi: 2012-04-27 17:46:02