İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı II - Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı - AB BAKANLIĞI

İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı II - Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı

 

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın, 2011 yılında uygulamaya koyduğu ve nihai aşamasına gelen "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nın devamı niteliğinde olan "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II - Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı" 25 Ocak 2012 itibarıyla uygulamaya konmuştur.

Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinden sağlanacak finansmanla yürütülecek program çerçevesinde, valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi, teknik kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması, illerdeki ilgili kurumların proje uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerelde AB farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2012 yılı için yerelde yürütülecek çalışmalara 1.000.000 TL ayrılması öngörülmektedir. Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı için bu bütçenin 100.000TL'si kullanılacaktır. Toplam bütçenin geriye kalan kısmı ile gerçekleştirilecek diğer projeler, gelecek aylarda duyurulacaktır.

2011 yılında uygulanan "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" kapsamında 25 ilde yürütülen projeler aracılığıyla yerelde AB ile ilgili faaliyetler desteklenmiştir. Bu programın devamı ve destekleyicisi niteliğinde olması hedeflenen "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II - Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı"kapsamında AB ile ilgili faaliyetlerin yurt genelinde daha da yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu program için Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinden ayrılmış olan 100.000 TL kaynaktan,  her proje için en fazla 10.000 TL destek verilecek olup başvuru sahiplerinin en az aynı miktarda eş finansman sağlamaları beklenmektedir.

Program kapsamında sadece valilik AB birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir.

Duyuru Tarihi: 25 Ocak 2012

Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2012

Ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanları:

Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

EK-A Başvuru Formu

EK-B Bütçe

EK-C Mantıksal Çerçeve

EK-D Özgeçmiş Formatı

EK-E Brüksel Çalışma Ziyareti Bütçelemesi İçin Bilgi Notu

Sayfa görüntüleme sayısı:9397
Son güncelleme tarihi: 2012-01-25 11:57:47