Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı Güncellenmiş Proje İlerleme Raporu - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı Güncellenmiş Proje İlerleme Raporu

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamındaki güncellenmiş Proje İlerleme Raporuna 'Ek 4' aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. Yapılan değişiklikle birlikte, 2.2 "Ihale Usulleri" bölümünde sadece 10,000 EUR üzerindekiler değil, yapılan tüm ihaleler dahil edilmelidir; ayrıca tüm partnerler için ortak olan finansal rapor bölümünde KDV bedelleri hariç tutularak proje kapsamındaki tüm partnerler için yapılan proje harcamaları, eklenen yeni uygun KDV kalemindeki bilgilerle birlikte raporda belirtilmelidir.

Lütfen, sunulan güncellenmiş bu yeni taslağın ilk çeyrek dönemi (3 ay) takip eden raporlama dönemlerindeki Proje İlerleme Raporları için kullanılacagını dikkate alınız.

Proje İlerleme Raporu

Sayfa görüntüleme sayısı:7008
Son güncelleme tarihi: 2011-12-13 12:25:20