Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Duyurusu Ağustos Ayında Yapılacaktır - AB BAKANLIĞI

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Duyurusu Ağustos Ayında Yapılacaktır

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı, "Bölgesel İşbirliği İdaresi" Genel Müdürlüğü (Yönetim Makamı), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı (Ulusal Otorite) ve Programın Ortak Teknik Sekretaryası, Bulgaristan- Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı (CCI Numarası: 2007CB16IPO008) kapsamında İkinci Teklif Verme Duyurusu'nu yapmaya hazırlanıyor. İkinci Teklif Verme Duyurusu, Ağustos (2011) ayı içerisinde resmi olarak ilan edilecektir.
İkinci Teklif Verme Duyurusu'nun süresinin, resmi duyuru yapıldıktan sonra yaklaşık üç ay olması ön görülmektedir.
İkinci Teklif Verme Duyurusu dahilinde uygun başvuru sahipleri; yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler; ulusal ve bölgesel ajanslar; doğa parkı yönetimleri; kültür, eğitim ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar, toplum merkezleri, iş ve işçi bulma büroları; ticaret ve sanayi odaları; üretici birlikleri ve diğer STK'lar vb. olacaktır. Her proje, sınır bölgesinin her iki tarafından da en az birer proje ortağını içermelidir. Belirlenen uygun Sınır Ötesi işbirliği alanı yine Bulgaristan tarafında Burgaz, Yambol ve Haskovo bölgelerini, Türkiye tarafında ise Edirne ve Kırklareli illerini kapsayacaktır.
Potansiyel başvuru sahipleri, yatırım içermeyen ve yatırım projeleri olmak üzere iki tür proje ile şu öncelik alanları altında başvuruda bulunabileceklerdir: Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma (Öncelik Alanı 1) ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi (Öncelik Alanı 2).
Yatırım projesi geliştirmeyi ve sunmayı planlayan tüm potansiyel başvuru sahiplerinin, proje hazırlıkları ile ilgili yeterli süreye sahip olabilmeleri için; detaylı çalışma tasarılarını, Metraj ve Hak Ediş Tablolarını (Bill of Quantities) ve yatırımla ilgili diğer belgelerini hazırlamaya başlamaları özellikle önerilmektedir.
İkinci Teklif Verme Duyurusu kapsamında proje teklifi sunmayı planlayan başvuru sahiplerinin, ikinci duyuruda yeni bir başvuru formunun ve farklı eklerin yer alacağını dikkate alarak proje tasarıları üzerinde çalışamaya başlamaları tavsiye edilmektedir.
İkinci Teklif Verme Duyurusu yapıldıktan sonra Programın uygun sınır ötesi işbirliği alanında potansiyel başvuru sahipleri için bilgilendirme günleri düzenlenecektir. Programın ve Ulusal Otorite'nin resmi internet sitelerinin düzenli olarak ziyaret edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Sayfa görüntüleme sayısı:7523
Son güncelleme tarihi: 2011-07-21 10:51:58