Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı - AB BAKANLIĞI

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI
(Egemen Bağış)
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ'IN
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Bugün, Dünya Çevre Günü. İnsanoğlunun çevreye karşı tutarsızlığı ve duyarsız sanayileşme hırsı, geçtiğimiz yüzyılın ortalarından itibaren çevre sorunlarını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınmayı gündemimize sokmuştur.

Türkiye ise son on yılda çevreye duyarlı bir ekonomik büyüme modeli benimsemiş, sanayileşmenin bir bedeli olan çevresel kirlenmeyi asgari düzeyde tutmayı başarmıştır. Sayın Başbakanımızın da belirttiği gibi ''Ne çevreden taviz veririz ne de kalkınma mücadelesinden; ikisinin de son derece hassas bir denge içerisinde yürütülmesi gerektiğini biliyor ve bunun mücadelesini de böyle sürdürüyoruz, böyle sürdüreceğiz.'

Ülkemizde çevresel standartların iyileştirilmesi konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin önemli bir katkısı vardır. 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan Çevre Faslı kapsamında AB Çevre müktesebatının önemli bir bölümü iç hukuka aktarılmış, idari kapasitenin geliştirilmesi, gerekli altyapının tesisi ve uygulamanın sağlanması konularında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sayesinde atık yönetiminin etkinleştirilmesinden, hava kalitesinin iyileştirilmesine; çevresel gürültü yönetiminden, genetik yapısı değiştirilmiş organizmalara; endüstriyel kirlilik ve risk yönetiminden, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeren AB çevre müktesebatına uyum konusunda önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Güzel bir atasözümüzün dediği gibi "rüzgâr eken fırtına biçer." İnsanoğlu doğaya nasıl davranırsa, karşılığını da o şekilde görür. Dolayısıyla vakit çok geç olmadan her ülke ve her sektör üzerine düşen görevi yerine getirmeli, çevreye ve doğaya sahip çıkmalıdır. Çevrenin bize geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek kuşaklara bir emanet olduğu gerçeğini anımsatarak, gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakacağımız inancıyla Dünya Çevre Gününü kutlarım.

Sayfa görüntüleme sayısı:9876
Son güncelleme tarihi: 2011-06-04 18:34:24