Sivil Toplum Diyaloğu-II: Mikro Hibe Desteği Programı II. Teklif Çağrısı - AB BAKANLIĞI

Sivil Toplum Diyaloğu-II: Mikro Hibe Desteği Programı II. Teklif Çağrısı

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 2 Mayıs 2011 tarihinde Sivil Toplum Diyaloğu-II altında yürütülen  Mikro Hibe Desteği Programı II. Teklif Çağrısı duyurusu yapılmıştır.

Programın Amacı: Hibe Programının temel hedefi Türkiye sivil toplum kuruluşları ile AB üyesi ülkelerdeki benzer örgütler arasında işbirliği, ortaklık yaratma ve ağ oluşturma faaliyet ve çalışmalarını desteklemektedir.

Son Başvuru Tarihi: Hibe Programı için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2011'dir. Diğer Mikro Hibe Programından farklı olarak yalnızca bir değerlendirme yapılacaktır.

Başvuru Kriterleri:

  • Program kapsamında STK'ların gerçekleştirecekleri ve AB üyelik süreci ile ilgili olan tek bir faaliyet (örneğin seminer, çalıştay, konferans, AB üyesi ülkedeki bir toplantıya katılım vb.) için destek sağlanacaktır.
  • Başvurular Türkçe veya İngilizce hazırlanacak ve sunulacaktır.
  • Başvuru yapacak STK'lar tek başlarına veya AB üyesi ülkeden ortaklar ile birlikte başvuru yapabilirler.

Hibe Programı Bütçesi: Hibe Programının toplam bütçesi 78.000 Avro'dur.

Program Kapsamında Sağlanacak Hibe Desteği: Hibe Programı kapsamında sağlanacak destek faaliyet başına 5.000 Avro'dur. Hibe desteği faaliyetin uygun maliyetler toplamının %100'ü karşılayacaktır.

Projelerin Süresi: Faaliyetlerin süresi 4 aydan uzun süremez.   

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar: Hibe Programına sadece Yerel Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar)  başvuru yapabilecektir.

Faaliyet Türleri:

  • Seminer, konferans, çalıştay vb. organizasyonların düzenlemesi
  • AB üyesi ülkelerdeki toplantılara, seminerlere, çalıştaylara vb. organizasyonlara katılım
  • AB konusunda tanıtım çalışmaları
  • AB konusunda bilgi kampanyaları,
  • AB üyesindeki STK'lar ile ağ oluşturma ve politika geliştirme
  • Sergiler, gösteriler vb.

gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir.

Sivil toplum Diyaloğu II. Mikro Hibe Programı II.teklif çağrısı hibe rehberi ve başvuru dokümanları ile diğer ekler aşağıdaki linklerden temin edilebilmektedir.

 

Hibe Rehberi ve Başvuru Dokümanları

Diğer Ekler 

Sayfa görüntüleme sayısı:10156
Son güncelleme tarihi: 2011-05-02 06:13:45