Önemli Duyuru Karadeniz Programı İstanbul Ortaklık Forumu Yer Değişikliği - AB BAKANLIĞI

Önemli Duyuru Karadeniz Programı İstanbul Ortaklık Forumu Yer Değişikliği

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 5 Mayıs 2011’de gerçekleştirilecek Ortaklık Forumu için kayıtlar kapanmıştır.

Program kapsamında proje önerisi sunmayı haiz ortaklıkların kurulmasının amaçlandığı toplantının hedef kitlesi aşağıda sayılan grupların içinde yer alan tüm potansiyel yararlanıcılardır: Merkezi kamu makamları, yerel/bölgesel kamu makamları, kamu hukukuna tabi merciler (Kamu İhalesi Hakkında 2004/18/EC Sayılı Komisyon Direktifi’ni iç hukuka aktaran ulusal mevzuatta tanımlanan sözleşme makamları), bir veya birden fazla ulusal, bölgesel ya da yerel kamu makamlarının ya da kamu hukukuna tabi bir veya birden fazla merciin oluşturduğu ortaklıklar, 2004/17/EC Sayılı Komisyon Direktifinde belirtilen kamu teşebbüsleri, kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar, Euroregions, EGTC.

Duyuru metninin bağlantısı aşağıda verilmektedir.

http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/News/News-Archive2/Istanbul-Partnership-Forum-5-May-2011-registration-is-opened

Toplantının gündemi için buraya tıklayınız.

Toplantı, İstanbul'da Ottoman Legacy Otel'de gerçekleştirilecektir. Toplantı yerinin haritasını görmek için buraya tıklayınız.

6 Mayıs 2011 günü düzenlenmesi planlanan proje hazırlama çalıştayı iptal edilmiştir.

Sayfa görüntüleme sayısı:13072
Son güncelleme tarihi: 2011-04-28 11:44:54