Eurobarometre'nin Türkiye Ulusal Raporu - AB BAKANLIĞI

Eurobarometre'nin Türkiye Ulusal Raporu

Avrupa Birliği (AB)'nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre'nin 2010 yılında AB üyesi 27 devlet, 3 aday ülke (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya), İzlanda* ve KKTC'de yaptığı araştırma sonuçları yayınlanmıştır.

Araştırmaya Türkiye'den 1.000, AB üyesi üye ülkelerden ise toplamda 26.641 kişi katılmıştır. Raporda dikkat çeken başlıklar şöyle sıralanabilir:

İşsizlik Temel Problem
"Ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli problem nedir" sorusuna AB ülkelerinde ilk iki sırayı işsizlik (%48) ve ekonomik durum (%40) alırken, Türkiye'de işsizliği (%68), %49 gibi büyük bir oranla terör izlemektedir.

"Kişisel olarak karşı karşıya olduğunuz en önemli problem nedir" sorusuna ise AB vatandaşları %38 ile yükselen fiyatlar/enflasyon cevabını verirken, Türklerde ise %49 ile işsizlik en önemli kişisel sorun olarak görülmektedir.

AB Üyeliğine Bakış
AB üyeliğinin "iyi bir şey" olacağını düşünen Türklerin oranı bir önceki yıla göre artarak %47 olmuştur. Araştırmaya katılan Türklerin %23'ü AB üyeliğinin "kötü bir şey" olacağını düşünürken, bu oran Avrupalılar arasında %18 olarak ortaya çıkmaktadır. Avrupalılar arasında bir önceki dönemde %53 olan AB üyeliğinin "iyi bir şey" olduğuna dair inanç, son raporda %49'a düşmüştür.

Geleceğe Dair Umutsuzluk
Hem AB vatandaşları hem de Türkler gelecekte ekonomik durumun ve işsizliğin bugünkünden daha kötü olacağını düşünmektedir. Gelecekte ülkesindeki ekonomik durumun bugünkünden iyi olacağını düşünenlerin oranı AB üyesi ülkelerde %24 iken, bugünküyle aynı olacağını düşünenlerin oranı %35 ve bugünkünden kötü olacağını düşünenlerin oranı %36 olarak görülmektedir. Bu oranlar Türkler için sırasıyla %22, %35 ve %34 olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkler En Çok Parlamentoya Güveniyor
Çalışmada insanların AB'ye, ulusal parlamentolarına ve hükümete güvenlerini ölçen sorulara da yer verilmiştir. Bu çerçevede, "AB'ye güveniyor musunuz" sorusuna AB ülkelerinden %42 evet, %47 hayır ve %11 bilmiyorum cevabı verilmiştir. Türkler ise bu soruya %27 evet, %60 hayır ve %13 bilmiyorum cevabını vermiştir.

Türkler arasında en çok güvenilen kurum %46 ile parlamento iken, AB vatandaşları için bu oran %31'dir.

Raporun tamamı için lütfen tıklayınız (ingilizce).

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

 

 

*İzlanda'nın AB adaylığı araştırma yapıldıktan sonra açıklanmıştır.

Sayfa görüntüleme sayısı:9564
Son güncelleme tarihi: 2011-03-11 04:48:07