Kadınların Güçlendirilmesi Konulu Proje Teklif Çağrısı - AB BAKANLIĞI

Kadınların Güçlendirilmesi Konulu Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu Yardım ve İşbirliği Ofisi (Europeaid)

Sivil Toplum Bileşeni - Ortaklık Eylemleri

Kadınların Güçlendirilmesi Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu Yardım ve İşbirliği Ofisi (Europeaid) tarafından Sivil Toplum Bileşeni Ortaklık  Eylemleri kapsamında “Kadınların Güçlendirilmesi” konulu proje teklif çağrısı 1 Mart 2011 tarihinde duyurulmuştur. Teklif çağrısı, Avrupa Birliğinde cinsiyet eşitliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve kamu otoriteleri arasında güçlü bölgesel ortaklıklar kurmayı amaçlamaktadır.

Teklif çağrısının özel hedefleri; kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması ve bu kuruluşların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini iyileştirmek yoluyla, kamu düzeni üzerinde yerel, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde daha etkin olmalarını sağlanması; vatandaşların hak ve sorumlulukları konusundaki farkındalıklarının ve sivil toplum faaliyetlerine katılımlarının artırılması; sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve iletişim ağlarınının geliştirilerek kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi; sivil toplum kuruluşlarının AB konuları ve üyelik sürecine ilişkin bilincinin artırılarak bu yolla doğru ve daha etkin bilgi paylaşımının sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarının kadın haklarının iyileştirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında desteklenmesi olarak açıklanmaktadır. 

Hibe programı doğrultusunda faydalanıcılara 50.000 Avro - 200.000 Avro arasında hibe desteği sağlanacak olup, projelerin en fazla %80’ine tekabül eden kısmı finanse edilecektir. Teklif çağrısı, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, yüksek öğretim kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara açıktır.  

Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2011 olarak açıklanmış olmakla birlikte, proje sunmayı hedefleyen kuruluşların suzan.arslan@ec.europa.eu adresine bir ay önceden proje verme niyetlerine ilişkin bilgi vermeleri önerilmektedir. 

Başvurular elden veya posta yoluyla aşağıdaki adreslere yapılacaktır. Başvuru dokümanları ve ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu Yardım ve İşbirliği Ofisi (Europeaid) internet sitesinden erişilebilmektedir. (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1299227486430&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35624&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131114

Başvuru dokümanları için tıklayınız.

Başvuru destek dokümanları için tıklayınız.

Posta Yoluyla Başvuru Adresi

European Commission

DG Enlargement

Financial Instruments and Regional Programmes

Regional Programmes for the attention of Ms Suzan Arslan

Office: CHAR 05/0771049

Brussels

Belgium

Özel Kurye veya elden teslim Adresi (Yerel saatle 16:00’ya kadar)

European Commission

DG Enlargement

Financial Instruments and Regional Programmes

Regional Programmes for the attention of Ms Suzan Arslan

(Office: CHAR 05/077)

Tel.: +32/2/29 68 407

Central Mail Department (DAV1) Avenue du Bourget, n° 1 1140 Evere Belgium

Sayfa görüntüleme sayısı:9952
Son güncelleme tarihi: 2011-03-04 07:00:28