Şanlıurfa AB Yolunda Kararlı Adımlarla İlerliyor - AB BAKANLIĞI

Şanlıurfa AB Yolunda Kararlı Adımlarla İlerliyor

 

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI
(Egemen Bağış)
ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 BASIN DUYURUSU

ŞUBAT 2011

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesinde geride bırakılan bir yıllık süreci il bazında değerlendirmek üzere 3 Şubat 2011 tarihinde Şanlıurfa'da olacak.

Başmüzakereci Bağış, Şanlıurfa Valiliğinde saat 15.30'da düzenlenecek "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK)" toplantısına katılacak.

Proje Hakkında Bilgi:

Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi ile başlatılmıştı.

Seksen bir ilde Valilikler, bu genelge gereği görevlendirilen İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları koordinasyonunda bir yılı tamamlarken, geride bir başarı öyküsü bıraktılar.

İllerde sürdürülen AB ile ilgili çalışmaların düzenli olarak görüşülmesini sağlamak amacıyla il valisi veya İl AB Daimi Temas Noktası tarafından başkanlık edilecek "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK)" da yine bu genelge gereği seksen bir ilin tamamında oluşturuldu.

Bu kurulun amacı illerimizdeki AB süreciyle ilgili tüm kesimlerin bilgi ve görüşlerini paylaşabileceği "kamu-yerel-sivil-özel" işbirliğini destekleyen demokratik bir platform oluşturmak.

Üç ayda bir toplanması önerilen bu kurulda, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter veya yardımcısı, diğer il belediye başkanlıklarında belediye başkan yardımcısı, üniversitelerin rektör yardımcıları, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının temsilcileri ve ilde aktif sivil toplum kuruluşlarından birer temsilcisi yer alıyor.

Bu yapılanmanın ABGS'nin taşra teşkilatı gibi çalışması öngörülüyor. 2010 Türkiye İlerleme Raporu'nda Avrupa Komisyonu illerdeki bu yapılanmayı olumlu olarak değerlendirdi.

2010 yılı içerisinde seksen bir ilin tamamına yakınında toplam yüz altmış beş AB UDYK toplantısı yapıldı. Bu toplantılardan altısına bizzat Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, otuz kadarına da Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden (ABGS) Genel Sekreter Yardımcıları katılım sağladılar. Birçok ilde ikinci, üçüncü ve dördüncü AB UDYK toplantıları gerçekleştirilerek bu yapılanmanın işler hale getirilmesi sağlandı.

2011 yılında illerdeki bu yapılanmanın çok daha etkin çalıştırılması öngörülüyor.

2011 Yılında da İki Yeni Proje ile Yola Devam

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, iller genelinde yürüteceği "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" ile valiliklere verdiği desteği sürdürüyor. Valiliklerle ortaklaşa yapılan ihtiyaç analizi çerçevesinde, Program ile yerelde yapılan AB çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Basına saygıyla duyurulur.

Sayfa görüntüleme sayısı:7492
Son güncelleme tarihi: 2011-02-02 11:10:28