İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Basın Duyurusu - AB BAKANLIĞI

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Basın Duyurusu

 

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI
(Egemen Bağış)
ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 BASIN DUYURUSU

ŞUBAT 2011

 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" için "Proje Teklif Çağrısı"nı kamuoyu ile paylaştı.

Genel Sekreterlik, geçen yıl İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle başlatılmış bulunan "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" çerçevesinde 2011 yılı başında da Valiliklerdeki AB Birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi, teknik kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nı başlattı.

ABGS'nin bütçesi kapsamında yürütülecek olan program çerçevesinde ABGS'nin yerelde gerçekleştirmek istediği ancak çeşitli sebeplerle etkin olarak uygulamaya geçiremediği AB ile ilgili faaliyetlerin, valilikler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan teklif çağrısı, başvuru rehberi ile birlikte 2 Şubat 2011 tarihinde tüm illere duyuruldu. 

2010 yılının başında ABGS tarafından İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatılan "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, AB ile ilgili doğru bilgi akışının ve ilde yürütülen AB  çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması amacıyla, seksen bir ilde birer vali yardımcısı İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirildi. Ayrıca illerimizdeki AB çalışmalarının düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak üzere AB konularında fikir alış verişlerinin yapıldığı bir forum olarak çalışacak Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları oluşturuldu.

Söz konusu proje kapsamında 2010 yılında tüm illerde,  AB işlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere AB Birimlerinin kurulmasına destek verildi, valiliklerle işbirliği içerisinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında yürütülecek "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı", yerelde oluşturulan yapılanmanın, ABGS tarafından desteklenerek etkinliğinin artırılmasını hedefliyor.

Teklif Çağrısı Hakkında Bilgi:

"İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı" ve bu kapsamda hazırlanan başvuru rehberi bu programın hedeflerini, önceliklerini ve kapsamını tanımlıyor. Teklif çağrısının öncelik alanları;

-Valiliklerimizin Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmalarını ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak

-AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje kapasitesini artırmakı

-Valiliklerdeki AB birimlerinin kapasitesini artırmak

Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasını sağlamak

-Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak

olarak belirlendi.

ABGS, gelen teklifler doğrultusunda bütçesinden ayrılan miktarın tümünü veya belirli bir bölümünü projelerin uygulaması için tahsis edebilecek. 

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere doğrudan hibe desteği sağlanmıyor. Projeler, ABGS ile proje sahibi kuruluşların işbirliği ile yürütülecek. Proje kapsamındaki harcamalar ABGS 2011 bütçe mali yılında belirtilen ödenekler çerçevesinde karşılanacak.

Bu program için, ABGS bütçesinden 2.000.000 TL'ye kadar kaynak ayrılması planlanıyor. Projelere verilecek destek için alt sınır 25.000 TL, üst sınır ise 100.000 TL olarak belirlendi. Program kapsamında, projenin uygun maliyetler toplamının %100'ünün karşılanması öngörülüyor. Programa başvurular 25 Mart 2011 tarihinde sona erecek.

Basına saygıyla duyurulur.

Sayfa görüntüleme sayısı:8126
Son güncelleme tarihi: 2011-02-02 10:51:13