İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı - AB BAKANLIĞI

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, geçen yıl İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatmış olduğu "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" çerçevesinde, 2011 yılında valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi ve teknik kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nı başlattı.

ABGS'nin bütçesi kapsamında yürütülecek olan program çerçevesinde ABGS'nin yerelde gerçekleştirmek istediği ancak çeşitli sebeplerle etkin olarak uygulamaya geçiremediği AB ile ilgili faaliyetlerin, valilikler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan teklif çağrısı, başvuru rehberi ile birlikte 2 Şubat 2011 tarihinde tüm illere duyuruldu.

"Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2010 yılının başı itibarıyla uygulamaya geçirilmiştir. Projenin amacı AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili birimlerinin idari ve teknik kapasitelerinin artırılmasıdır. Bu yolla, AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi hedeflenmektedir. Genel Sekreterlik, "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nı söz konusu proje kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile yerelde oluşturulan yapılanmayı 2011 yılında da desteklemeye devam etmek amacıyla başlatmıştır.

Bu destek programına sadece valilikler başvuru yapabilecektir. Valiliklere bağlı olarak AB Koordinasyon Merkezleri, Proje Koordinasyon Merkezleri, AB Ofisleri (Büroları), AB Danışma Masaları vb. değişik adlar altında kurulan valilik AB birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir.

Başvurular için son tarih 25 Mart 2011'dir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanları:

Valilikler Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

EK-A Başvuru Formu

EK-B Bütçe

EK-B 1 Bütçe Giderleri Açıklamaları

EK-C Mantıksal Çerçeve

EK-D Özgeçmiş Formatı

EK-F Ara Rapor

EK-G Nihai Rapor

EK-H Genel Koşullar

Sayfa görüntüleme sayısı:11896
Son güncelleme tarihi: 2011-02-18 09:02:19