Bilim İnsanı Sayısı Artış Hızında Avrupa'da Birinci Sıradayız - AB BAKANLIĞI

Bilim İnsanı Sayısı Artış Hızında Avrupa'da Birinci Sıradayız

 T.C.
BAŞBAKANLIK
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

 

BASIN BİLDİRİSİ
4 Ağustos 2010

 

 
Bilim İnsanı Sayısı Artış Hızında Avrupa’da Birinci Sıradayız
 
Küresel mali krize rağmen uzun vadeli kalkınma stratejilerini uygulama konusundaki kararlılığından taviz vermeyen Türkiye, toplumsal, ekonomik ve siyasi hedeflerini belirlerken önemle dikkate almaya başladığı bilim ve teknoloji alanına yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı.
 
AB’nin temel stratejilerini de göz önünde bulunduran ve çok-uluslu araştırma programlarına katılım ve Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşme çalışmaları çerçevesinde bilim ve teknoloji alanında çok yönlü bir strateji uygulamaya koyan Türkiye, TÜBİTAK’ın da özverili çabalarıyla, 2002-2007 yılları arasındaki süreçte araştırmacı sayısını %107 artırarak, bilim insanı artış hızında Avrupa’da ilk sıraya yükseldi.

Bu önemli başarının arkasında, küresel mali krize rağmen, GSYİH’den araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktarılan kaynağın düzenli bir şekilde artırılması yer almaktadır. Nitekim Türkiye, yine aynı dönem içinde Ar-Ge’ye ayrılan kaynak artış hızında da 23 AB üyesi ülkeyi geride bırakarak, 5. sıraya yükselmiştir. Ülkemizde Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklar içinde 2003’te %24 olan özel sektör payının 2008’de %44’lere yükselmiş olması ise, ayrıca sevindirici bir gelişmedir.

Ülkemiz, bilim ve teknoloji ile Ar-Ge çalışmalarında izlediği kararlı siyasetin uluslararası alanda da somut getirilerini almaya başlamıştır. Bu bağlamda aşağıdaki iki hususu halkımızla da paylaşmaktan gurur duyuyoruz:

•         Avrupa Komisyonu, Avrupa ile Japonya arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu görevini Türkiye’ye vermiştir. Türkiye'nin bu kilit görevi üstlenmiş olmasının, AB'ye girme sürecimizde hem bilim ve teknoloji alanında hem de siyasi ve kültürel anlamda ülkemize önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır.

•         Ülkemiz, müzakere sürecinin 25. Faslı olan “Bilim ve Araştırma” başlığı altında katıldığı “AB Araştırma ve Geliştirme için 7. Çerçeve Programı”nın ilk üç yılı için ödemiş olduğu 60 Milyon Avro’luk ulusal katkı payına karşılık 70 Milyon Avro geri dönüş sağlamayı başarmıştır. Bu başarı, kamu ve özel sektör ile üniversiteler ve TÜBİTAK işbirliğinin bir ürünüdür. 

Haberin detayları ve daha geniş bilgi için lütfen tıklayınız.

Sayfa görüntüleme sayısı:7905
Son güncelleme tarihi: 2010-08-18 04:24:18