14/06/2010 - 21/06/2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda başarılı olarak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi - AB BAKANLIĞI

14/06/2010 - 21/06/2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda başarılı olarak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Nihai Başarı Listesi

14/06/2010 – 21/06/2010 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların puan sıralı nihai başarı listesi ekte sunulmuştur.

(Liste için tıklayınız.)

Listede yer alan adayların; aşağıda istenilen belgeleri en geç 29/06/2010 Salı günü mesai bitimi saat 18:00’e kadar Genel Sekreterliğimiz İdari Hizmetler Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

 

Not: Sözlü giriş sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70’tir. Uzman Yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı dereceleri yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenmiş olup, adaylar nihai notlarına göre sıralamaya tabi tutulmuşlardır.

 

İrtibat Telefonu : (312) 218 13 36 – 218 13 17

***

 

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

 

1- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

beyan, (Form İçin Tıklayınız)

2- Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

3- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız)

4- 10 adet (4 x 6) ebadında fotoğraf,

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet), (Form İçin Tıklayınız)

8- Görev yaptığı kamu kurumunun adı, birimi ile unvanını da belirten dilekçe.

9- Varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi.

 

 

İLK DEFA KAMU KURUMUNA ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

 

1- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

2- Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,  (Form İçin Tıklayınız) 

3- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız) 

4- 10 adet (4x6) ebadında fotoğraf,

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet),  Form İçin Tıklayınız)

8- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

10- İkametgâh ilmühaberi, 

11- Askerlik durum belgesi,

12- Varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi

Sayfa görüntüleme sayısı:22787
Son güncelleme tarihi: 2010-06-22 04:45:39