Dr. F. H. Burak Erdenir - AB BAKANLIĞI

Dr. F. H. Burak Erdenir

Dr. Burak Erdenir, Müsteşar Yardımcısı-

                         

    

Burak Erdenir 1971 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitiren Erdenir, Georgetown Üniversitesinde İşletme (MBA) alanında, Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'ta ise Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans programını tamamladı. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yaptı. Meslek hayatına Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğünde başlayan Erdenir, 2000 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde AB Uzmanı olarak göreve başladı. Genel Sekreter Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği görevlerinde de bulunan Erdenir, 2011 yılından bu yana Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Erdenir'in "Avrupa Kimliği: Avrupa Birliği'nin Yarım Kalan Hikâyesi" başlıklı bir kitabı ve Türkiye-AB ilişkisi üzerine yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Erdenir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdenir tarafından kaleme alınan bazı kitap bölümleri/makaleler:

● “A Long and Narrow Road: Turkey’s Europeanization Process”, Uluslararası İlişkiler, Volume 12, No. 45 (Spring 2015), pp. 23-38.
● “Europeanization of Value Orientations in Turkey: Continuity or Change in Turkish Political Culture?”, Mediterranean Quarterly, 25(4): 83-106, Fall 2014.
● “Avrupa Birligi'nin Gelecegi: Türkiye-AB Iliskileri”, 2014, Ankara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Konferans Dizileri 2013-2014: Türkiye-AB Iliskileri Yeni Gündem, Seçkin Yayıncılık, 2014.
● “Vize”, Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Turhan Kitabevi, 2013.
● “Gümrük Birliği Sürecinin Türkiye’nin Siyasi Reform Sürecine Yansımaları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 2013.
● “Türkiye'nin Siyasi Reform Sürecinde Avrupa Birliği’nin Demokratik Koşulluluğu”, TODAIE Amme İdaresi Dergisi, Cilt:45, Sayı: 4, Aralık 2012.
● “Islamophobia qua racial discrimination: Muslimophobia”, Muslims in 21st Century Europe: Structural and Cultural Perspectives, ed.: Anna Triandafyllidou, Routledge, 2010.
● “The Idea of a Bi-national State in the Israeli-Palestinian Conflict”, Turkish Policy Quarterly, Winter 2008.
● “Comparison of Foreign Policy Leadership of Mustafa Kemal Atatürk and Franklın Delano Roosevelt”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:72, Kasım 2008.
● “The Future of Europe: Islamophobia”, Turkish Policy Quarterly, Fall 2005.
● “Mustafa Kemal Atatürk ve J. J. Rousseau’nun Düşüncelerinin Karşılaştırılması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XIV Sayı 40, Mart 1998.

İletişim:
E-Posta  : berdenir@ab.gov.tr
Telefon    : +90 312 218 1501

Sayfa görüntüleme sayısı:54962
Son güncelleme tarihi: 2016-05-25 14:01:04