Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı - AB BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı

Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı;


1) Hizmet birimlerinin talebi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak düzenlemelerin Avrupa Birliği müktesebatına uygunluğunu inceler ve görüş bildirir,

2) Avrupa Birliği hukuku ile organlarının kararları ve içtihatlarına ilişkin çalışmalar yapar ve görüş bildirir.

Sayfa görüntüleme sayısı:16570
Son güncelleme tarihi: 2010-04-22 17:46:18