Katılım Politikası Başkanlığı - AB BAKANLIĞI

Katılım Politikası Başkanlığı

Katılım Politikası Başkanlığı;

 

1) Avrupa Birliğine üyelik müzakere süreci ile ilgili çalışmaları izler ve koordine eder,

 

2) Ulusal Programın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanması çalışmalarını koordine eder,

 

3) Avrupa Komisyonu İlerleme Raporunun Türkiye katkısının hazırlanması ile ilgili çalışmaları koordine eder.

 

4)  İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin (İKUK) sekretarya hizmetlerini yürütür.

 

 

  

Sayfa görüntüleme sayısı:22824
Son güncelleme tarihi: 2017-01-23 15:01:46