Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri - AB BAKANLIĞI

Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı Faaliyetleri

AB Müktesebatının Türkçeye Çevrilmesi 

Kuruluşundan itibaren çok dilliliği kabul etmiş olan AB’nin, hâlihazırda 24 resmi dili bulunmaktadır ve bunlar hukuken eşittir. AB hukukuna erişim imkânının sağlandığı EUR-Lex hizmeti (http://eur-lex.europa.eu) bu 24 dilde sunulmakta, yine AB Resmi Gazetesi 24 dilde yayımlanmaktadır. Ülkemizin AB üyeliğiyle birlikte Türkçe de AB’nin resmi dillerinden biri haline gelecektir. Bu nedenle, 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de belirtildiği üzere, Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinde AB müktesebatına uyum sağlamasının yanında, katılımdan uygun bir süre önce söz konusu müktesebatın Türkçeye çevirisini tamamlaması gerekmektedir.AB müktesebatı sürekli olarak gelişmekte olup, başta Kurucu Antlaşmaları ve bu Antlaşmalar uyarınca kabul edilen ikincil mevzuatı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarını içermektedir. Diğer yandan, kurumlararası anlaşmalar, ilke kararları, bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler gibi AB çerçevesinde kabul edilen ve hukuki bağlayıcılığı olan veya olmayan işlemler müktesebat kapsamına girmektedir. Ayrıca, AB tarafından veya AB ve üye devletler tarafından birlikte akdedilen uluslararası anlaşmalar ve üye devletlerin Birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında akdettikleri uluslararası anlaşmalar da bu kapsamda yer almaktadır.  Ülkemizin katılım müzakereleri sürecinde, AB mevzuatının Türkçe çevirileri Avrupa Komisyonu’nun TAIEX Ofisi tarafından oluşturulan CC Vista veri tabanında yer alacaktır.

Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı tarafından başlatılan çeviri ve revizyon çalışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde sürdürülmektedir. Bu amaçla ilgili her kurum ve kuruluşumuzda bir Çeviri Temas Kişisi belirlenmiş ve Çeviri Revizyon Grupları oluşturulmuştur.
 

2014 yılı sonunda kamuoyuna duyurulan Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planlarında yer alan ve 2019 yılına kadar temel uyum perspektifimizi oluşturan AB mevzuatının çevirisinin yapılması amacıyla, 2015 yılı başında açık ihale yöntemiyle hizmet alımı süreci başlatılmıştır.

Bu çerçevede, Ulusal Eylem Planlarında bulunup çevirisi yapılmamış AB mevzuatının yaklaşık 8190 ABRG sayfadan oluşan 235 mevzuat hacmindeki bir bölümünün çevirisi 2015 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planlarında yer alan ve mevzuat uyumu çalışmalarında kullanılabilecek söz konusu “UEP'de Mevcut Olup Çevirisi Tamamlanan AB Mevzuatı Listesi” için bu linke tıklayınız.


Bu doğrultuda, olası mükerrerliklerin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çeviri hizmeti alımı süreçlerini bu linkteki listeyi göz önünde bulundurarak yürütmeleri yerinde olacaktır.

Sayfa görüntüleme sayısı:84760
Son güncelleme tarihi: 2016-02-18 15:09:32