ENGLISH
  Güncelleme: 07/06/2017

İdari Hizmetler Başkanlığı

İdari Hizmetler Başkanlığı;

 

1) Bakanlığın personel ve eğitim politikasını belirler ve yürütür,

2) Bakanlık personelinin özlük işlemlerini yürütür ve performans ölçütlerini belirler,

3) Bakanlığın idari, sosyal, protokol ve yayım hizmetlerini yürütür,

4) Bakanlığın taraf olduğu idari davalarda, Genel Sekreterliği hukuk müşavirleri veya avukatları vasıtasıyla temsil eder, hukuki hizmetleri yürütür ve Genel Sekreterlikçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine eder.


Güncelleme: 07/06/2017 / Hit: 26,448