ENGLISH
  Güncelleme: 12/06/2017

Bölgesel Tematik Sivil Toplum Kuruluşları Ağlarını Güçlendirme Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu tarafından "Bölgesel Tematik Sivil Toplum Kuruluşları Ağlarını Güçlendirme Teklif Çağrısı" yayınlandı.

Program kapsamında sivil toplumun etkililiğini artırmak amacıyla STK’ların karar alma ve reform süreçlerine katılımına katkıda bulunmak ve yapılandırılmış bir sivil diyaloğun tesisi için onları desteklemek; STK’ların, savunuculuk, gözlemcilik, politika izleme, iç saydamlık ve hesap verilebilirlik, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesini de içeren mali sürdürülebilirliğin sağlanması için stratejiler geliştirilmesi konularında kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Toplam bütçesi 16,500,000 Avro olan ve Türkiye'den de sivil toplum kuruluşlarının başvurabileceği çağrının son başvuru tarihi 17 temmuz 2017'dir. Başvuru dokümanları ve detaylar için tıklayınız.Güncelleme: 12/06/2017 / Hit: 1,039