ENGLISH
  Güncelleme: 09/11/2015

Yayınlar & Raporlar

Avrupa 2020 Stratejisine İlişkin Yayın ve Raporlar:

Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin yerini alacak olan Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi, temel olarak günümüz koşullarına uygun bir sürdürülebilir büyüme modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Komisyon büyümeye yönelik üç öncelik belirlemiştir: akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme. Strateji, AB ve ulusal düzeyde bu üç temel alanda gerçekleştirilecek somut faaliyetlerle uygulanacaktır.

İlgili strateji ile ilgili raporlar bu başlık altında bulunabilir.

Avrupa 2020 Stratejisine İlişkin Bilgi Notu  (2010)
Avrupa 2020 - Yenilikçilik Birliği Girişimine İlişkin Bilgi Notu  (2010)


(10. Fasıl) Bilgi Toplumu ve Medya Faslına İlişkin Yayın ve Raporlar:

Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu - Özet Bilgi Notu   (2010)
AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması (2010)


(19. Fasıl) Sosyal Politika ve İstihdam Faslına İlişkin Yayın ve Raporlar:
AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (2010)                                  
Avrupa Komisyonunun Düzenlediği Düzgün İş Forumu (2010)

Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı Bilgi Notu (2011)

(20. Fasıl) İşletme ve Sanayi Politikası Faslına İlişkin Yayın ve Raporlar:
Bağlantılar için lütfen fasıl sayfasından faydalanın. 

(22. Fasıl) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslına İlişkin Yayın ve Raporlar:
AB'nin 2013 Sonrası Uyum Politikası Hakkında Bilgi Notu (2010)
Ekonomik ve Sosyal Uyum Üzerine Altıncı Rapor (2010)

(25. Fasıl) Bilim ve Araştırma Faslına İlişkin Yayın ve Raporlar:
Türkiye'nin Bilim ve Araştırma Alanında Attığı Önemli Adımlar-Ağustos (2010)
Avrupa 2020 - Yenilikçilik Birliği Girişimine İlişkin Bilgi Notu (2010)

(26. Fasıl) Eğitim ve Kültür 
Eğitim ve Öğretim 2020 Bilgi Notu (2014)

AB Gençlik Stratejisi (2010-2018) Bilgi Notu (2014)
 


Güncelleme: 09/11/2015 / Hit: 15,398