ENGLISH
  Güncelleme: 11/11/2015

|- Siyasi İşler Başkanlığı Personeli

Ege Erkoçak Başkan eerkocak@ab.gov.tr
Serdar Öztürk Koordinatör / AB İşleri Uzmanı  sozturk@ab.gov.tr
Çağrı Çakır Koordinatör / AB İşleri Uzmanı  ccakir@ab.gov.tr
İpek Çiçekdağ AB İşleri Uzmanı icicekdag@ab.gov.tr
Gürhan Demirel AB İşleri Uzmanı  gdemirel@ab.gov.tr
Şefkat Utsukarçi Tulun AB İşleri Uzmanı  sutsukarçi@ab.gov.tr
Emre Alptekin AB İşleri Uzmanı  ealptekin@ab.gov.tr
Volkan Kocagül AB İşleri Uzmanı  vkocagul@ab.gov.tr
Erol Patan AB İşleri Uzmanı epatan@ab.gov.tr
Cemre Artan AB İşleri Uzmanı cartan@ab.gov.tr
Bilgi Can Köksal AB İşleri Uzmanı bckoksal@ab.gov.tr
Caner Yıldız AB İşleri Uzman Yardımcısı cyildiz@ab.gov.tr


Güncelleme: 11/11/2015 / Hit: 15,998